Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Badaczka z Collegium Medicum UMK laureatką konkursu Miniatura 4

Zdjęcie ilustracyjne

Ukazała się ostatnia lista rankingowa w konkursie Miniatura 4 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród laureatów znalazła się badaczka z Collegium Medicum UMK.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego, służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Nabór wniosków w konkursie był ciągły i trwał od 1 czerwca do 30 września 2020 r. Laureatką konkursu została dr Ewelina Zarakowska z Wydziału Farmaceutycznego za projekt "Związek ekspresji transporterów witaminy C z aktywną demetylacją" (dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe w kwocie 48 510 zł).

Serdecznie gratulujemy! 

 

Wszyscy laureaci

pozostałe wiadomości