Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dr Adam Sikora z Wydziału Farmaceutycznego beneficjentem stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Zdjęcie ilustracyjne

Minister Edukacji i Nauki po raz kolejny przyznał młodym wyróżniającym naukowcom Stypendia Ministra. Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5390 zł. W bieżącym roku Minister przyznał 230 stypendiów, w tym 5 trafiło do młodych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika a jedno na Wydział Farmaceutyczny do dr Adama Sikory.. Dr Adam Sikora reprezentuje nauki farmaceutyczne. W bieżącym rozdaniu do młodych naukowców reprezentujących nauki farmaceutyczne z 11 Uniwersytetów Medycznych w Polsce łącznie z naszym to stypendium trafiło do 5 osób. Nie jest to jedyne stypendium Ministra przyznane pracownikowi Wydziału Farmaceutycznego Aktualnie takie stypendia też otrzymują dr Wojciech Filipiak i dr Karol Jaroch zatrudnieni w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej. Otrzymali oni te stypendia w poprzednich dwóch latach. Dodatkowo w ubiegłym roku dwoje studentów naszej bydgoskiej farmacji też otrzymało stypendium Ministra za osiągnięcia w działalności naukowej i byli to jedyni studenci farmacji z całej Polski, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat to prestiżowe stypendium otrzymali.  Przyznawane stypendia Ministra, zarówno młodym naukowcom jak i studentom, świadczą o tym, że z powodzeniem konkurujemy, jako Wydział,  z innym Wydziałami Farmaceutycznymi o dużo dłuższej tradycji.

Dr n. farm. Adam Sikora jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego CM UMK z 2014 roku. Od maja 2014 jest związany z Katedrą Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego CM UMK. W 2019 roku obronił z wyróżnieniem swoją rozprawę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK. W 2023 zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie analityki farmaceutycznej.

Tematyka badawcza dra Adama Sikory jest związana z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas do analiz farmaceutycznych. Uczestniczył w licznych projektach naukowych oraz badawczo-rozwojowych, oraz aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dr Adam Sikora był kierownikiem grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Obecnie jest kierownikiem projektu LIDER finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dr Adam Sikora jest współautorem ponad 80 doniesień naukowych, na które składają się publikacje
w czasopismach z listy JCR oraz liczne wystąpienia na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

pozostałe wiadomości