Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Immatrykulacja studentów I roku

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 9 października 2019 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego. Ponad 200 nowych studentów rozpoczęło studia na kierunkach farmacja, analityka medyczna, kosmetologia.

 

W uroczystości Immatrykulacji  wzięli udział: Pani Prorektor ds. CM prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Pani Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Ewa Żekanowska, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne prof. dr hab. Michał Marszałł, Prodziekani Wydziału: prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska, dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK, dr hab. Marcin Koba, prof. UMK oraz liczne grono profesorów Wydziału Farmaceutycznego. Przemówienia powitalne wygłosili Pani Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska oraz Dziekan Wydziału prof. dr hab. Stefan Kruszewski. W przemówieniu Dziekan mówił między innymi 
o zbliżających się rocznicach: stuleciu powrotu Bydgoszczy i Torunia do Polski, oraz o rocznicach związanych z patronami naszego Collegium Medicum oraz naszego Uniwersytetu. Przedstawiał też argumenty przemawiające  za tym, że nowoprzyjęci studenci dokonali dobrego wyboru podejmując studia w Bydgoszczy na Wydziale Farmaceutycznym. Nowoprzyjętych studentów powitali także: przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego Pani Wiktoria Wilk, przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych pan Maciej Rydzkowski, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Pani Aleksandra Miłos oraz  przewodnicząca Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej pani Marlena Kaźmierkiewicz. Wymienieni przewodniczący przedstawiali reprezentowane organizacje i zachęcali immatrykulowanych studentów do zaangażowania się w działalność towarzystw studenckich.

Po złożeniu ślubowania immatrykulowani studenci otrzymali „symboliczne indeksy” – mosiężne znaczki przedstawiające godło Collegium Medicum.

Uroczystość uświetnił Chór Collegium Medicum, który zaśpiewał przypisane uroczystości pieśni hymniczne: Hymn Państwowy, Gaudeamus Igitur, Gaude Mater Polonia oraz 3 pieśni o dużych akcentach patriotycznych nawiązujących do treści przemówienia Dziekana: „Cześć polskiej ziemi, cześć…” „Kum i kuma” „Przybyli ułani”.  Pieśń „Kum i kuma” to kompozycja Stanisława Moniuszki – Chór Collegium Medicum wykonał ją z okazji roku moniuszkowskiego ( w bieżącym roku minęło 200 lat od urodzin Stanisława Moniuszki).

PRZEMÓWIENIE DZIEKANA >>

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.