Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

1 758 851 zł z NCN na badania

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał grant naukowy Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA w wysokości 1 758 851 zł na realizację projektu „Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii”.

Jest to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Projekt, który w ramach grantu realizuje dr Wojciech Filipiak to „Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii”. Projekt ma na celu opracowanie nowej, całkowicie bezinwazyjnej, metody do wczesnej diagnozy bakteryjnego zakażenia płuc za pomocą analizy wydychanego powietrza. Oznaczanie specyficznych lotnych biomarkerów w oddechu może być pomocne zarówno w identyfikacji patogennej bakterii, jak również w monitorowaniu skuteczności stosowanej antybiotykoterapii.

POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Łączna kwota grantów, które otrzymali naukowcy UMK w konkursach HARMONIA, SONATA BIS i SONATA w bieżącej edycji to 8,5 mln złotych. Dr Wojciech Filipiak otrzymał najwyższe na UMK dofinansowanie w wysokości 1 758 851 zł. Jest to również najwyższe dofinansowanie wśród wszystkich projektów rozpatrywanych w 13 edycji konkursu SONATA.

Gratulujemy!

pozostałe wiadomości