Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na pobyt naukowy w Würzburgu w 2024 roku

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay

Szanowni Państwo,
w imieniu JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokali uprzejmie informujemy o możliwości uzyskania grantu na dwutygodniowy pobyt związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu w 2024 roku. Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 20 grudnia 2024 roku (termin przyjazdu podany we wniosku traktowany jest jako orientacyjny, nie jest obowiązujący). Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu.

Konkurs jest skierowany do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej).

Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać w terminie do 1 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie »

 

pozostałe wiadomości