Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Tryb prowadzenia zajęć na Wydziale Farmaceutycznym - aktualizacja 05.05.2021 r.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Komunikaty Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Komunikat z dnia 05.05.2021 r.
w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od 05.05.2021
Działając na podstawie Zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 19 stycznia 2021 r. oraz Zarządzenia Rektora nr 77 z dnia 8 kwietnia 2021 r. uprzejmie informuję, że od dnia 05.05.2021 wznawia się prowadzenie (zgodnie z obowiązującym rozkładem) zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym na wszystkich latach kierunku kosmetologii I stopnia oraz na kosmetologii II stopnia.
Uwaga! Kosmetologia I stopnia rok II - zajęcia z przedmiotu kosmetologia pielęgnacyjna w trybie stacjonarnym będą wznowione od dnia 12.05.2021 r.


Komunikat z dnia 15.04.2021 r.
w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od 19.04.2021
Działając na podstawie Zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 19 stycznia 2021 r. oraz Zarządzenia Rektora nr 77 z dnia 8 kwietnia 2021 r. uprzejmie informuję, że od dnia 19.04 wznawia się prowadzenie zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym na wszystkich latach kierunku analityka medyczna, na wszystkich latach kierunku farmacja, na III roku kosmetologii I stopnia oraz na II roku kosmetologii II stopnia. Zajęcia na I i II roku kosmetologii I stopnia oraz I roku kosmetologii II stopnia do dnia 30.04 będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.


Komunikat z dnia 8.04.2021 r.
w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w dniach 12.04.–16.04.2021
Działając na podstawie Zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 19 stycznia 2021 r. oraz Zarządzenia Rektora nr 77 z dnia 8 kwietnia 2021 r. uprzejmie informuję, że w dniach 12. 04. – 16. 04. 2021 r. na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym ( z wyjątkiem III oraz IV roku farmacji ) nie będą prowadzone zajęcia w trybie stacjonarnym. O ile będzie to możliwe, zostaną one przeprowadzone w terminach wynikających z rozkładu zajęć w sposób zdalny, a jeżeli prowadzący zajęcia uznają, że zdalne przeprowadzenie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne nie jest możliwe, nastąpi, w uzgodnieniu ze studentami, przesunięcie realizacji tych zajęć na okres po 16.04.  


Komunikat z dnia 26.03.2021 r.
w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w dniach 29.03.–9.04.2021
Uprzejmie informuję, że w dniach 29.03.–9.04.2021 r., zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 67 z dnia 25.03.2021, na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym nie będą prowadzone zajęcia w trybie stacjonarnym. O ile będzie to możliwe, zostaną one przeprowadzone w terminach wynikających z rozkładu zajęć w sposób zdalny, a jeżeli prowadzący zajęcia uznają, że zdalne przeprowadzenie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne nie jest możliwe, nastąpi, w uzgodnieniu ze studentami, przesunięcie realizacji tych zajęć na okres po 9.04.  

Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021


Komunikat z dnia 18.02.2021 r.
Procedura zaliczenia praktyk zawodowych dla kierunku kosmetologia w roku akademickim 2020/2021>>


Komunikat z dnia 02.02.2021 r.
Lista przedmiotów, które będą realizowane stacjonarnie w semestrze letnim 2020/2021.
Lista przedmiotów >>>


Komunikat z dnia 21.12.2020 r.
Działając w oparciu o Zarządzenie Rektora UMK  nr 270 z dnia 18.12.2020 r. informuję, że w okresie od 4 styczna 2021 r. do 31 stycznia 2021r. zajęcia dydaktyczne na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego będą realizowane na tych samych zasadach jak w okresie od 14  listopada do 22 grudnia 2020. Dopuszcza się zatem na kierunkach analityka medyczna i farmacja, możliwość realizacji zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym na zasadzie porozumienia prowadzących zajęcia ze studentami.


Komunikat z dnia 13.11.2020 r.
Działając w oparciu o Zarządzenie Rektora UMK  nr 245 z dnia 12.11.2020 r. informuję, że począwszy od 14 listopada 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego będą realizowane na tych samych zasadach jak w okresie od 2 do 13 listopada 2020. Dopuszcza się zatem na kierunkach analityka medyczna i farmacja, możliwość realizacji zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym na zasadzie porozumienia prowadzących zajęcia ze studentami.


Komunikat z dnia 30.10.2020 r.
Działając w oparciu o Zarządzenie Rektora UMK  nr 236 z dnia 30.10.2020 r. informuję, że w dniach  od 02 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. zajęcia dydaktyczne na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego co do zasady będą realizowane w sposób zdalny.  Dopuszcza się, na kierunkach analityka medyczna i farmacja, możliwość realizacji zajęć praktycznych stacjonarnie na zasadzie porozumienia prowadzących zajęcia ze studentami.


Komunikat z dnia 29.10.2020 r.
Uprzejmie informuję, że w dniu 2.11.2020 r. wszystkie zajęcia wynikające z rozkładu zajęć na poniedziałek na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego będą prowadzone zdalnie.
W dniach 3 – 13 listopada zajęcia z przedmiotów: Kosmetologia pielęgnacyjna, Kosmetologia upiększająca, Estetyka i podstawy wizażu, Podstawy fizjoterapii i masażu na kierunku kosmetologia, będą realizowane w formie zdalnej. Pozostałe zajęcia praktyczne na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego w dniach 3 - 13 listopada, będą odbywały się według takich samych zasad jak w mijającym tygodniu. Informuję, że w celu umożliwienia uczestnictwa zarówno w zajęciach stacjonarnych jak i zdalnych bez konieczności długotrwałego przemieszczania się, będzie udostępniana dla osób potrzebujących i na ich prośby i stosujących się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, sala wykładowa nr 35 w Budynku Farmacji (aktualnie na prośbę studentów III roku farmacji będzie ona udostępniana w poniedziałki w godz. 11- 15 oraz we czwartki godz. 11 -16). O ile będzie zapotrzebowanie w niektóre dni będzie też udostępniana sala seminaryjna nr 115 w Budynku Farmacji.


Komunikat z dnia 23.10.2020 r.
Uprzejmie informuję, że w nadchodzącym tygodniu 26 - 30 października zajęcia z przedmiotów: Kosmetologia pielęgnacyjna, Kosmetologia upiększająca, Estetyka i podstawy wizażu, Podstawy fizjoterapii i masażu na kierunku kosmetologia, będą realizowane w formie zdalnej. Pozostałe zajęcia praktyczne na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego, będą odbywały się według takich samych zasad jak w mijającym tygodniu.

W uzupełnieniu do  Komunikatu z dnia 18 października 2020 r. przedstawiam listę przedmiotów, które będą realizowane stacjonarnie. Lista została uzgodniona z Kolegium Dziekańskim i zatwierdzona przez Kolegium Rektorskie.

 Lista przedmiotów >>>


Komunikat z dnia 18.10.2020 r.
Informacja o prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym od 19. 10. 2020

Informuję, że od poniedziałku 19.10.2020 zajęcia na Wydziale Farmaceutycznym będą prowadzone do odwołania według następujących zasad:

  1. Wszystkie zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów będą prowadzone zdalnie online

  2. Laboratoria realizowane w Katedrach: Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikrobiologii, Patobiochemii i chemii klinicznej, Patofizjologii oraz Immunologii będą realizowane zdalnie

  3. Zajęcia kliniczne będą realizowane zdalnie

  4. Zajęcia laboratoryjne dla kierunku kosmetologia z przedmiotów: Odnowa biologiczna, Kształtowanie sylwetki i postawy ciała, Kosmetologia z elementami SPA i Wellness będą realizowane zdalnie online

  5. Pozostałe zajęcia praktyczne (laboratoria) oraz Praktyczna nauka zawodu dla V roku analityki medycznej będą realizowane stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ostateczną decyzje o sposobie realizacji tych zajęć podejmie JM Rektor w poniedziałek 19.10. 2020

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

pozostałe wiadomości