Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ  I KOSMETOLOGII Z  UDZIAŁEM PREZYDENTA BYDOSZCZY PANA RAFAŁA BRUSKIEGO

Zdjęcie ilustracyjne

W sobotę 19.11.2022 r. o godzinie 12.00 w auli 35 Wydziału Farmaceutycznego odbyło się uroczyste Dyplomatorium absolwentów kierunku analityka medyczna oraz kosmetologia I i II stopnia. Dla absolwentów analityki medycznej było to wydarzenie jubileuszowe - 30-ty rocznik absolwentów bydgoskiej analityki medycznej ukończył studia.

Uroczystość, która odbyła się z pełnym ceremoniałem akademickim uświetnionym oprawą muzyczną Chóru Collegium Medicum, poprowadził Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Prof. dr hab. Stefan Kruszewski. W uroczystym Dyplomatorium wzięli udział: Prorektor ds. Collegium Medicum Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, zaproszeni goście: Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) Pani Dorota Krawiecka oraz liczne grono profesorów Wydziału Farmaceutycznego.

Po powitaniu przez Dziekana przybyłych na uroczystość gości, zgromadzonych absolwentów oraz ich rodzin , okolicznościowe przemówienia wygłosili Pani Prorektor ds. Collegium Medicum  prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Dziekan Wydziału prof. dr hab. Stefan Kruszewski.

Następnie absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, Chór Collegium Medicum odśpiewał Gaudeamus Igitur i nastąpiła ceremonia wręczania dyplomów. Absolwentom, którzy wyróżnili się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce lub pracą na rzecz Uczelni, lub działających na Uczelni organizacji, zostały wręczone listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe. Specjalne nagrody absolwentkom analityki medycznej przyznała Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych  – absolwentka, która z najwyższą średnią ukończyła studia otrzymała dyplom KRDL i nagrodę pieniężną. Nagrody pieniężne KRDL otrzymały też autorki trzech najlepszych prac magisterskich. Pani Prof. Barbara Zegarska dla najlepszych absolwentek kosmetologii ufundowała dwie nagrody w formie miesięcznych staży w Firma Dermatoestetica Clinica Professor B.W. Zegarscy .

W dalszej części uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili goście honorowi: Pan Prezydent Rafał Bruski oraz Pani Sekretarz KRDL Dorota Krawiecka.

Z kolei w imieniu studentów pożegnanie skierowane do absolwentów wygłosiła Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego Pani Agata Fatalska, a w imieniu absolwentów podziękowania wygłosiła  Pani mgr Marta Okupska.

Okolicznościowy „ostatni wykład” pt. „Pogawędki drobnoustrojów, czyli słów kilka o quorum sensing” wygłosił profesor Krzysztof Skowron. Na zakończenie, zgodnie z tradycją wysłuchano pieśni „Gaude Mater Polonia” oraz krótkiego koncertu w wykonaniu Chóru Collegium Medicum, którym dyrygowali profesor Janusz Stanecki oraz mgr Anna Kocent.

WYKAZ NAGRODZONYCH ABSOLWENTÓW

Nagrody Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Za  najlepsze wyniki w nauce

 • mgr Dominika Przybylska;

Za najlepsze prace magisterskie

 • mgr Dominika Przybylska
 • mgr Aleksandra Kosowska
 • mgr Izabela Małecka

Listy gratulacyjne Pani Prorektor CM  i nagrody rzeczowe

Za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w  nauce

 • mgr Kinga Doba –analityka medyczna
 • mgr Klaudia Kosim - analityka medyczna
 • mgr Sylwia Pawelak – analityka medyczna
 • mgr Dominika Przybylska – analityka medyczna
 • Agnieszka Mruczkowska - kosmetologia
 • Natalia Radtke - kosmetologia

Za pracę na rzecz Uczelni w tym za działalność w Samorządzie Studenckim  i organizacjach studenckich

 • mgr Marta Dąbrowska - analityka medyczna
 • mgr Marta Okupska - analityka medyczna
 • mgr Dagmara Śliwińska - analityka medyczna
 • mgr Marlena Kaźmierkiewicz - kosmetologia
 • Oliwia Abramczyk - kosmetologia

Za działalność w Chórze Collegium Medicum

 • mgr Weronika Falęcka – analityka medyczna

Nagroda – staż w Dermatoestetica Clinica Professor B.W. Zegarscy

 • lic. Natalia Radtke
 • lic. Julia Florek

Przemówienie Dziekana>>

Przemówienie mgr Doroty Krawieckiej>>

Wykład dr. hab. Krzysztofa Skowrona, prof. UMK>>

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.