Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zawieszenie zajęć dydaktycznych (12.03 - 25.03)

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay.com

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Doktoranci.

W nawiązaniu do mojego listu z dnia 11.03 skierowanego do Pracowników Wydziału i decyzji o zawieszeniu niektórych zajęć już w dniu 11.03 chciałbym poinformować, że Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r (załącznik: Rozporządzenie MNiSW) zostały zawieszone na okres dwóch tygodni wszystkie zajęcia dydaktyczne. Rektor UMK wydał w tej sprawie stosowne Zarządzenie nr 32 z dnia 11.03.2020 r. (załącznik: Zarządzenie Rektora UMK ).

Podjęte decyzje są spowodowane bardzo groźną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się bardzo niebezpiecznego koronawirusa SARS-CoV-2. Studentów, Doktorantów bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie i potraktowanie tych 14 dni jako czasu kwarantanny. Bardzo proszę o przebywanie w tym czasie w domu. Ze spacerów korzystajcie tylko w taki sposób, aby unikać kontaktów z innymi ludźmi. Bardzo proszę o unikanie zwłaszcza dużych skupisk  ludzkich. Bardzo proszę o unikanie korzystania ze środków transportu masowego, a jeżeli będzie taka konieczność, bardzo proszę  o zachowaniem najdalej posuniętych środków ostrożności i zalecanych zasad higieny. Ten czas potraktujcie też jako czas nauki własnej – czas na uzupełnienie braków wiedzy, lub czas pracy nad zagadnieniami, które już otrzymaliście lub otrzymacie od swoich profesorów. Z kolegami, nauczycielami,  dziekanatem oraz innymi osobami proszę kontaktować się tylko w sposób zdalny (e-mail, telefon). Gdy piszę ten apel, województwo, w którym studiujecie jest jednym z nielicznych, w którym jeszcze nie zidentyfikowanego w/w niebezpiecznego koronawirusa. Dołóżmy  staranności, aby ten stan trwał.

Podtrzymuję stanowisko wobec pracowników i studentów, doktorantów, którzy w ostatnim okresie powrócili z zagranicy. Te osoby powinny się bezwzględnie poddać co najmniej dwutygodniowej kwarantannie domowej i unikali wszelkich bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi.

Wszystkich Państwa proszę o szczegółowe zapoznanie się z w/w Zarządzeniem nr 32 Rektora UMK z dnia 11.03.2020 r.
oraz komunikatami MNiSW opublikowanymi na  stronach: 

i do stosowania się do wymienionych tam zaleceń.

Z poważaniem,

Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

pozostałe wiadomości