Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Sukces pracowników Wydziału Farmaceutycznego w Konkursie Debiuty – IV edycja

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach programu  „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” został rozstrzygnięty konkurs: „Debiuty” – IV edycja.

W grupie ocenianej przez Radę dziedzinową Nauki o Życiu wyłoniono aż  8  laureatów,
przy czym 5 z nich to pracownicy Wydziału Farmaceutycznego.

  1. dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK,
  2. dr Renata Paprocka,
  3. dr Anna Przybylska,
  4. dr Joanna Cytarska
  5. dr Małgorzata Prażynska.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W konkursie złożono 24 zgłoszenia do rady HS, 23 zgłoszenia do rady NZ oraz 5 zgłoszeń do rady ST (razem 50 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Debiuty – IV edycja".

Pełna lista osób nagrodzonych >>>

  

pozostałe wiadomości