Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Sukces naszych naukowców

Zdjęcie ilustracyjne

Wśród laureatów kolejnej edycji konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki znalazło się 19 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym dwie osoby z Wydziału Farmaceutycznego.

Obaj laureaci są pracownikami Katedry Biochemii Klinicznej.

  • Prof. dr hab. Ryszard Oliński uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 20 w kwocie 2 304 960 zł na realizację projektu pt. "Uracyl w DNA i epigenetyczne modyfikacje – nowe biomarkery rozwoju szpiczaka mnogiego? W poszukiwaniu związku między genetycznymi/epigenetycznymi modyfikacjami DNA i ewolucją szpiczaka mnogiego"

  • Laureatem konkursu PRELUDIUM BIS 2 został dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK. Projekt pt. "Rola 5-hydroksymetylouracylu w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej" uzyskał finansowanie  w kwocie 541 680 zł.


Serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości