Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

dr hab. Joanna Kwiecińska-Piróg, prof. UMK beneficjentem konkursu Miniatura 7

Zdjęcie ilustracyjne
dr hab. Joanna Kwiecińska - Piróg w laboratorium

Narodowe Centrum Nauki opublikowało 13 października ostatnią listę rankingową w konkursie Miniatura 7. Konkurs ten jest adresowany do osób posiadających co najmniej stopień doktora i zatrudnionych w polskich jednostkach badawczych. Środki finansowe uzyskane w konkursie w wysokości 5 000 – 50 000 zł pozwalają, m.in. przeprowadzić badania, których wyniki stanowią podstawę do przygotowania założeń projektu, który zostanie złożony w przyszłości w konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

 

W ostatniej edycji konkursu przyznano finansowanie dla 238 projektów badawczych. Wśród nich znalazł się projekt pracownika Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanny Kwiecińska-Piróg, prof. UMK, pn. „Interakcje pomiędzy antybiotykami w stosunku do biofilmu bakteryjnego” na kwotę 48 345,00 zł. Badania mają na celu ocenę interakcji pomiędzy antybiotykami o różnych mechanizmach działania wobec ukształtowanych biofilmów bakteryjnych tworzonych przez cztery gatunki bakterii najczęściej izolowanych z zakażeń układu moczowego związanych z cewnikiem, tj. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis Enterococcus faecalis. Oznaczanie typu oddziaływań  pomiędzy antybiotykami stanowi obecnie obiecujący kierunek badań, który jest szczególnie istotny w przypadku  leczenia zakażeń wywoływanych przez szczepy wieloantybiotykooporne.

Serdecznie gratulujemy sukcesu !!!

 

pozostałe wiadomości