Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Mikrobiolodzy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK wykrywają SARS-CoV-2 w ciągu 3 godzin

Zdjęcie ilustracyjne

W wyniku zaangażowania, m.in., dr Agnieszki Mikuckiej i dr Tomasza Bogiel z Katedry Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza zostały wprowadzone badania pozwalające wykryć bezpośrednio w materiale klinicznym wirusa SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2), należącego do grupy koronawirusów, który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19. Prace wdrożono 8. kwietnia b.r. z wykorzystaniem aparatu BD MAX (Becton Dickinson) w oparciu o metodę PCR z odwrotną transkrypcją i detekcją w czasie rzeczywistym (Real - Time RT - PCR) oraz testy z certyfikatem IVD.

System BD MAX jest w pełni zintegrowaną, zautomatyzowaną platformą, która wykonuje ekstrakcję kwasu nukleinowego i reakcję PCR, umożliwiając równoczesną ocenę występowania materiału genetycznego koronawirusa w 24 próbkach klinicznych, z uzyskaniem ostatecznego wyniku w czasie około 3 godzin. Jest to aktualnie jedno z najszybszych narzędzi służących do całkowicie zautomatyzowanego wykrywania obecności RNA SARS-CoV-2 w Polsce, przy zachowaniu bardzo wysokiej czułości i swoistości wyników wykonywanych oznaczeń. Wykorzystanie możliwości tej platformy minimalizuje kontakt personelu z potencjalnie zakaźnym materiałem klinicznym, zmniejszając ryzyko zakażenia oraz zapewniając bezpieczeństwo w laboratorium mikrobiologicznym.

Badaniami objęci zostali pacjenci szpitali województwa kujawsko-pomorskiego, u których wystąpiły objawy wskazujące na zakażenie COVID-2 oraz personel medyczny, włączony do badań ze wskazań epidemiologicznych.

Badania są finansowane z funduszy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

 

pozostałe wiadomości