Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

List Rektorów UMK do społeczności akademickiej

Zdjęcie ilustracyjne

Panie i Panowie
Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szanowni Państwo,

Mija jedenasty tydzień ograniczeń w działalności polskich uczelni związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19. To czas nieznanych nam wcześniej warunków pracy, kształcenia i spędzania czasu wolnego. Zmieniająca się sytuacja epidemiczna w Polsce oraz wprowadzanie i wycofywanie nakazów, zakazów i zaleceń przez rząd RP i służby sanitarne powodowały, że także na naszym Uniwersytecie kilkukrotnie zmieniały się zasady, w jakich musimy działać. Kolejne zmiany zostają wprowadzone od 1 czerwca w związku ze stopniowym ograniczaniem obostrzeń oraz zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną. Chcielibyśmy poinformować Państwa o najważniejszych z nich, prosząc jednocześnie o szczegółowe zapoznanie się z nowymi zarządzeniami.

Wszystkie zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w formie zdalnej będą prowadzone w ten sposób do końca semestru. Zajęcia, które, z uwagi na swoją specyfikę, nie mogły zostać przeprowadzone zdalnie i wymagają bezpośredniego udziału studentów i pracowników, będą prowadzone od czerwca zgodnie z harmonogramami, które przygotowują dziekani wydziałów. Warunki przeprowadzenia tych zajęć będą wymagać od Państwa zachowania szczególnych zasad sanitarnych, a w większości przypadków także pracy w czasie wakacji.

Zaliczenia zajęć w semestrze letnim oraz egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej, a także obrony prac dyplomowych będą odbywały się zdalnie, poza wyjątkowymi, uzasadnionymi przypadkami. Od 1 czerwca możliwe będzie przeprowadzanie przez nauczycieli akademickich dyżurów w budynkach dydaktycznych, o ile uznają to za konieczne.

Częściowo otwieramy domy studenckie, przeznaczając je w pierwszej kolejności dla osób, które będą musiały osobiście uczestniczyć w zajęciach. Wymogi sanitarne oznaczać będą istotne ograniczenia w funkcjonowaniu domów studenckich, zwłaszcza dotyczące liczby osób, które mogą w nich przebywać.

Nadal wstrzymane będą wszelkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne, obowiązywać będą także ograniczenia dotyczące przyjazdów i wyjazdów krajowych. Nie będą odbywać się wydarzenia naukowe, kulturalne i sportowe, w tym konferencje.

Częściowe otwarcie Uniwersytetu związane z przywróceniem niektórych zajęć, uruchomieniem domów studenckich i pracą administracji nakłada na nas wszystkich istotne obowiązki w zakresie ograniczania ryzyka zakażenia. Będzie to dotyczyło m.in. noszenia maseczek wewnątrz budynków, ograniczenia liczby osób przebywających w budynkach i poszczególnych pomieszczeniach, zapewnienia środków do dezynfekcji, odpowiedniej organizacji stanowisk pracy i miejsc w salach wykładowych. Zapewniamy Państwa, że ze strony władz rektorskich i administracyjnych zastosujemy wszystkie konieczne środki ostrożności, Państwa zaś prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad. Prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych do niezbędnych przypadków i załatwianie bieżących spraw drogą mailową i telefoniczną.

Szanowni Państwo, to niezwykle trudny czas dla naszej społeczności. Dziękujemy wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom za to, że szybko i sprawnie potrafiliśmy dostosować się do nowych warunków i istniejących ograniczeń. Raz jeszcze prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z nowymi zarządzeniami i przestrzeganie ich przepisów. Życzmy nam wszystkim, abyśmy mogli jak najszybciej wrócić do pracy w warunkach, do których byliśmy przyzwyczajeni, bez obaw o zdrowie nas i naszych bliskich.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor UMK
Prof. dr hab. Andrzej Sokala, rektor elekt

 

Najnowsze zarządzenia:

pozostałe wiadomości