Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Spotkanie studentów VI roku kierunku farmacja

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział w Bydgoszczy, podobnie jak w latach ubiegłych zaprasza na spotkanie studentów VI roku, kierunku farmacja (stażystów). Tym razem odbędzie się ono stacjonarnie w czwartek, 16 marca o godzinie 18.00, w sali A019 w budynku Patomorfologii. Celem spotkania jest zapoznanie studentów, z procedurą zakończenia stażu i studiów oraz zasadami przyznawania prawa wykonywania zawodu i wpisu na listę członków OIA.

W spotkaniu udział wezmą:

- prof. dr hab. Stefan Kruszewski - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UMK,

- dr n. farm. Maciej Karolak - Pełnomocnik Rektora UMK ds. staży i praktyk wakacyjnych na kierunku farmacja,

- mgr farm. Marcin Piątek - Wiceprezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,

- mgr farm. Artur Tyburski, który wygłosi wykład pt. "Możliwości pracy w przemyśle dla farmaceutów".

Serdecznie zapraszam,
Jakub Płaczek
Prezes Oddziału Bydgoskiego PTFarm

pozostałe wiadomości