Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

V edycji programu Legia Akademicka

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. W związku z tym od 22 listopada 2021 r., na stronie

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=rej&rej_kod=0000-LA-2021%2F22 zostaną uruchomione zapisy na szkolenie teore-tyczne w programie Legii Akademickiej. Zapisy potrwają do 20 grudnia 2021 r. Równocze-śnie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku: https://www.wnh.umk.pl/wydzial/legia-akademicka/ ( Wniosek można złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu), lub przesłać w formie skanu do pani mgr Małgorzaty Lewandowskiej (gsialm@umk.pl, Dziekanat WNH UMK). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia 2021 r. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o przyjęciu do programu de-cydować będzie data złożenia (przesłania) wniosku.

Więcej informacji:

https://wkutorun.wp.mil.pl/pl/pages/legia-akademicka-2019-01-25-f/

https://www.umk.pl/studenci/legia/

Dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK,

koordynator Legii Akademickiej na UMK


Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem V edycji programu Legia Akademicka, w załączeniu przesyłamy Państwu Decyzję nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. normującą zasady przystąpienia do programu zarówno Uczelni Wyższych jak i studentów – ochotników. Licząc na przychylność i współpracę zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie tych informacji wśród studentów.

 

Z poważaniem

Oficer Wydziału Rekrutacji

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy

 

por. Bartłomiej Budnik

tel. 261 412 217, 601 63 46 18

 

 

DECYZJA Nr 122/MON

PROGRAM LEGIA AKADEMICKA

pozostałe wiadomości