Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-63
chemtech@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego pracownicy Katedry

Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

dr hab. n. chem. inż. Konrad Misiura, prof. UMK
Kierownik Katedry:
dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK

w skład Katedry wchodzi:

 • Pracownia Technologii Form Kosmetyku

Działalność naukowa:

 1. Badania nad syntezą i właściwościami związków o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej.
 2. Badanie procesów chemicznych o znaczeniu kosmetologicznym.

 

Działalność dydaktyczna:

Działalność dydaktyczna: Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych realizuje swój program dydaktyczny na kierunkach: Farmacja, Kosmetologia I stopnia i Kosmetologia II stopnia.

Na kierunku Farmacja realizowane są przedmioty:

 1. Synteza i technologia środków leczniczych
 2. Nowe trendy w projektowaniu i syntezie leków
 3. Seminarium magisterskie

Na kierunku Kosmetologia I stopnia realizowane są przedmioty:

 1. Chemia kosmetyczna,
 2. Wprowadzenie do chemicznych surowców kosmetycznych.

Na kierunku Kosmetologia II stopnia realizowane są przedmioty:

 1. Surowce kosmetyczne otrzymywane syntetycznie
 2. Kosmeceutyki
 3. Seminarium magisterskie

Koła naukowe:

W ramach Katedry działa:

 • Studenckie Koło Naukowe Chemii Medycznej
 • Studenckie Koło Naukowe Chemii Kosmetycznej

pracownicy Katedry
Pracownicy Katedry: od lewej Katarzyna Marciniak, dr Olga Zavyalova, dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK, dr Joanna Cytarska, dr hab. Krzysztof Z. Łączkowski, mgr inż. Katarzyna Piechowska