Katedra Biofizyki

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-02
biofiz@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Katedra Biofizyki

Kierownik - prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr Maciej Bosek
dr Michał Cyrankiewicz
prof. dr hab. Bronisław Grzegorzewski
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
mgr Jerzy Pyskir
mgr Alicja Szołna-Chodór
dr Tomasz Wybranowski
dr Blanka Ziomkowska