Katedra Patofizjologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-90
kizpatofiz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Patofizjologii

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Danuta Rość
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med.
Danuta Rość

 

Tematyka badawcza

  • proces krzepnięcia krwi, fibrynolizy i angiogenezy,
  • aktywność trombocytów i śródbłonka naczyń w wybranych jednostkach chorobowych m. in.: miażdżycy tętnic, cukrzycy, chorobach nowotworowych, nowotworach układu krwiotwórczego, zaburzeniach dermatologicznych,
  • badania hemostazy matczyno-płodowej,
  • aktywność prokoagulacyjna mikrocząstek komórkowych w różnych jednostkach chorobowych (udar niedokrwienny mózgu, pacjenci poddani zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego),
  • hepcydyna i hemojuwelina oraz inne parametry gospodarki żelazem w stanach fizjologii i wybranych patologiach (udar niedokrwienny mózgu, wielokrotni dawcy krwi, nowotwory mieloproliferacyjne, noworodki donoszone i urodzone przedwcześnie).

Pracownia badań układu hemostazy zajmuje się diagnostyką skaz krwotocznych, stanów zakrzepowo-zatorowych, monitorowaniem leczenia przeciwkrwotocznego i przeciwzakrzepowego. Pracownia dysponuje precyzyjnymi metodami laboratoryjnymi, służącymi ocenie procesu krzepnięcia krwi, fibrynolizy i angiogenezy w różnych płynach ustrojowych oraz w wyciągach tkankowych.


Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z przedmiotów: patofizjologia, patologia i hematologia laboratoryjna dla studentów na Wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu.


W Zakładzie Zaburzeń Hemostazy realizowane były dwa projekty w ramach współpracy nauki ze sferą biznesu:

  • inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu,
  • ”Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”.