Katedra Patofizjologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-90
kizpatofiz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Patofizjologii

Kierownik - prof. dr hab. Danuta Rość

dr Joanna Boinska
dr Wanda Drewniak
dr Inga Dziembowska
dr hab. Grażyna Gadomska, prof. UMK
dr Arleta Kulwas
dr Justyna Małkowska
prof. dr hab. Danuta Rość
dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK
dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
dr Katarzyna Ziołkowska
prof. dr hab. Ewa Żekanowska