Katedra Immunologii - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Immunologii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii

tel. 52 585-34-73
kizimmun@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Immunologii

Kierownik - prof. dr hab. Jacek Michałkiewicz

dr Lidia Gackowska
dr Anna Helmin-Basa
mgr Milena Januszewska
mgr Maciej Kłosowski
dr Izabela Kubiszewska
prof. dr hab. Jacek Michałkiewicz
dr Małgorzata Wiese-Szadkowska
dr Małgorzata Wyszomirska-Gołda