Katedra Biofarmacji

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-00
biofarmacja@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Biofarmacji

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. farm. Adam Buciński
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. farm. Adam Buciński

 

Strona własna jednostki: http://www.biofarmacja.cm.umk.pl/

 

Działalność dydaktyczna:

 • wykłady i ćwiczenia z farmakokinetyki (III rok studiów; kierunek farmacja),
 • wykłady i ćwiczenia z biofarmacji (V rok studiów; kierunek farmacja),
 • wykłady i ćwiczenia z biofarmacji (III rok studiów, kierunek kosmetologia),
 • seminarium magisterskie i pracownia magisterska (V rok; kierunek farmacja).

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • ilościowe zależności struktura-retencja (QSRR),
 • ilościowe zależności struktura-aktywność (QSAR),
 • analiza fitochemiczna,
 • dostępność biologiczna i dostępność farmaceutyczna,
 • chemometria, sztuczne sieci neuronowe,
 • czynniki wpływające na jakość nasienia.

Katedra dysponuje specjalistyczną aparaturą, w tym:

 • automatycznym aparatem do pomiaru szybkości uwalniania substancji leczniczej z leku
 • wysokosprawnym chromatografem cieczowym HPLC z detektorami: UV-VIS, ED, RF, MS
 • spektrofotometrem UV-VIS.

Galeria zdjęć:

Aparat do pomiaru szybkości uwalniania substancji leczniczej z leku Zestaw HPLC Laboratorium chromatograficzne