Katedra Biofarmacji - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Biofarmacji

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-00
biofarmacja@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Biofarmacji

Kierownik - prof. dr hab. Adam Buciński

mgr Anna Badura
prof. dr hab. Adam Buciński
mgr Andżelika Lorenc
dr Urszula Marzec-Wróblewska
dr Żaneta Tabaczyńska