Katedra Chemii Leków

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-32
kizchemlek@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Chemii Leków

Kierownik - prof. dr hab. Michał Marszałł

dr Michał Falkowski
prof. dr hab. Michał Marszałł
mgr Dominik Mieszkowski
Anna Poreda
mgr inż. Anna Proszowska
dr Adam Sikora
dr Tomasz Siódmiak