Katedra Chemii Fizycznej

ul. Kurpińskiego 5, 85-950 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-14
chemfiz@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

ul. Kurpińskiego 5, 85-950 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-14

Sekretariat: mgr inż. Anna Cieślińska, tel. 52 585-36-11