Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

dr hab. n. farm Bogumiła Kupcewicz
Kierownik Katedry: dr hab. n. farm Bogumiła Kupcewicz

Działalność dydaktyczna:

 • wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej (I rok studiów),
 • ćwiczenia z chemii analitycznej jakościowej (I rok studiów),
 • wykłady z chemii analitycznej ilościowej i ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej (analiza klasyczna) oraz analizy instrumentalnej (II rok studiów).
 • zajęcia fakultatywne:
  • Koncepcja proleków w projektowaniu nowych środków leczniczych
   (skierowany do studentów od III do V roku).
  • Chemometryczne metody analizy danych z wykorzystaniem programu Statistica
   (skierowany do studentów od II (IV sem.) do V roku)
  • Wybrane zagadnienia z chemii bionieorganicznej
   (skierowany do studentów od I do V roku)
  • Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku
   (skierowany do studentów od III do V roku)
  • Jakościowe i ilościowe zależności struktura-aktywność – (Q)SAR
   (skierowany do studentów od II (IV sem.) do V roku)
  • Identyfikacja zafałszowań i dodatku niedozwolonych substancji, potwierdzanie autentyczności – wyzwania dla chemii analitycznej
   (skierowany do studentów od II (IV sem.) do V roku)
  • Cytochromy P450: genetyka, struktura i funkcja(skierowany do studentów od III (I sem.) do V roku)
  • Równowagi chemiczne w roztworach – obliczenia, interpretacja (skierowany do studentów I (I sem. zimowy)
  • Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii
   (wykład ogólnoakademicki)
 • seminarium magisterskie i pracownia magisterska (V rok; kierunek farmacja).

Od początku roku akademickiego 2003/2004 do dyspozycji Katedry oddano laboratorium z 16 miejscami do ćwiczeń, w której urządzono Pracownię Chemii Analitycznej Ilościowej dla studentów II roku farmacji i wyposażono do ćwiczeń z zakresu analizy klasycznej i analizy instrumentalnej.


Strona własna jednostki: http://www.chemiaanalityczna.cm.umk.pl/


Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Chemii Analitycznej.
Opiekun: dr hab. n. farm. Bogumiła Kupcewicz, dr n. farm. Joanna Ronowicz
Strona Studenckiego Koła Naukowego Chemii Analitycznej >>