Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

p.o. Kierownika - prof. dr hab. Stanisław Sobiak

Katarzyna Dembska
dr hab. Bogumiła Kupcewicz
dr hab. Renata Mikstacka
mgr Natalia Piekuś-Słomka
dr Monika Richert
dr Joanna Ronowicz
dr Aleksandra Rosiek-Kryszewska
prof. dr hab. Stanisław Sobiak
dr Marta Sobiesiak
mgr Mariusz Zapadka