Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-63
chemtech@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego pracownicy Katedry

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego, parter, pok. 22

tel. 52 585-36-63
fax 52 585-39-20

chemtech@cm.umk.pl

Sekretariat: Katarzyna Marciniak, pok. 23, tel. 52 585-36-63