Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-24
kkosmet@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Sukces doktorantek

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” przyniosła wyróżnienia doktorantkom Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK – mgr Magdalenie Basałygo i mgr Dominice Ragin.

Doktorantki będące uczestniczkami konferencji, która odbyła się 3 marca 2018 r. w Warszawie, działają pod opieką naukową dr hab. Barbary Zegarskiej, kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej.

Spośród autorów prac zaprezentowanych w sesji ustnej prac oryginalnych II nagrodę zdobyła mgr Magdalena Basałygo za pracę pt. „Ocena równowagi stężenia MMP-1, MMP-2 i TIMP-1 w przebiegu AZS”. Mgr Dominika Ragin przedstawiła dwa tematy: „Co nowego w leczeniu świądu? – Raport z 9. Światowej Konferencji Świądu” oraz „Skórne objawy niepożądane podczas leczenia onkologicznego i związana z nimi zmiana jakości życia pacjentów – badanie ankietowe”. Za drugi temat doktorantka otrzymała I miejsce w kategorii prac oryginalnych prezentowanych w sesjach ustnych e-posterów.

Mgr Magdalena Basałygo została też wyróżniona wyjątkową nagrodą specjalną – Nagrodą Redaktora Naczelnego „Przeglądu Dermatologicznego”, przyznaną przez prof. dr hab. Małgorzatę Olszewską.


Galeria zdjęć:

Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych - dyplom Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych - dyplom Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych - dyplom Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych - dyplom baner informacyjny konferencji