Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-28
kinfmed@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

dr Katarzyna Buszko
p.o. Kierownika Katedry:
dr Katarzyna Buszko

W skład Katedry wchodzą:

  • Zakład Modelowania Matematycznego w Naukach Biomedycznych
  • Zakład Teorii Układów Biomedycznych

Strona własna jednostki: http://www.cm.umk.pl/~kinfmed/

Tematyka badawcza:

  • Dynamika przejściowa w układach nieliniowych
  • Zastosowanie mechaniki kwantowej w fizyce i chemii atomowo-molekularnej
  • Biomedyczne zastosowania metod statystycznych

Zadania dydaktyczne:

  • przedmioty informatyczne
  • statystyka
  • matematyka
  • fizyka

Baza dydaktyczna Katedry obejmuje 3 pracownie komputerowe i wyspecjalizowaną pracownię analizy sygnałów biomedycznych.