Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-28
kinfmed@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

p.o. Kierownika - dr hab. Katarzyna Buszko, prof. UMK

dr Khalid Benzhour
dr hab. Katarzyna Buszko, prof. UMK
dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska
mgr Rafał Pawłowski
mgr Agnieszka Świątek
dr Przemysław Tarasewicz
dr Magdalena Wietlicka-Piszcz
mgr Jacek Wiśniewski