Katedra Technologii Postaci Leku

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-88
kiztechpostlek@cm.umk.pl

bydynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Technologii Postaci Leku

prof. dr hab. n. farm. Jerzy Krysiński
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. farm. Jerzy Krysiński

 
W skład Katedry wchodzą:

 • Zakład Technologii Postaci Leku
  Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Jerzy Krysiński
 • Pracownia Farmakoekonomiki i Ustawodawstwa Farmaceutycznego
  Kierownik:
 • Pracownia Technologii i Formy Kosmetyku
  Kierownik: dr n. farm. Halina Bojarowicz

 

Działalność naukowa:

 • Opracowanie postaci leków o zmodyfikowanym uwalnianiu, modyfikacja trwałości fizykochemicznej i mikrobiologicznej postaci leków, ocena promotorów wchłaniania.
 • Analiza farmakoekonomiczna aktualnych metod terapii.
 • Analiza struktura – aktywność związków chemicznych o spodziewanym działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

Działalność dydaktyczna:

Kierunek farmacja

 • Technologia postaci leku III, IV, V rok
 • Farmacja praktyczna V rok
 • Opieka farmaceutyczna V rok
 • Ekonomika i zarządzanie w farmacji IV rok
 • Prawo farmaceutyczne V rok

Kierunek kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • I stopnia
  • Podstawy receptury kosmetycznej
  • Środki zapachowe i aromaterapia
  • Technologia form kosmetyku
 • II stopnia
  • Przemysłowa produkcja kosmetyków
  • Receptura preparatów kosmetycznych