Katedra Technologii Postaci Leku - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Technologii Postaci Leku

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-88
kiztechpostlek@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Technologii Postaci Leku

Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Krysiński

dr Piotr Bilski
dr Halina Bojarowicz
mgr inż. Małgorzata Bredow
mgr Marta Czapiewska
mgr Tomasz Gnatowski
mgr Maciej Karolak
mgr Katarzyna Kozłowska
prof. dr hab. Jerzy Krysiński
Danuta Lewandowska
Iwona Majzon
dr Piotr Merks
dr Łukasz Pałkowski
dr Danuta Partyka
mgr Jakub Płaczek
mgr Artur Tyburski
mgr Andrzej Winnicki
mgr Małgorzata Żebrowska