Katedra Technologii Postaci Leku - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Technologii Postaci Leku

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-88
kiztechpostlek@cm.umk.pl

bydynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Technologii Postaci Leku

Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Krysiński

dr Piotr Bilski
mgr inż. Małgorzata Bredow
mgr Marta Czapiewska
mgr Tomasz Gnatowski
mgr Maciej Karolak
mgr Alicja Konieczna
mgr Katarzyna Kozłowska
prof. dr hab. Jerzy Krysiński
Danuta Lewandowska
dr Piotr Merks
dr Łukasz Pałkowski
dr Danuta Partyka
dr Jakub Płaczek
mgr Andrzej Winnicki
mgr Małgorzata Żebrowska