Katedra Technologii Postaci Leku - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Technologii Postaci Leku

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-88
kiztechpostlek@cm.umk.pl

bydynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Technologii Postaci Leku

Wpisałeś niepoprawny adres lub strona, której szukasz, przestała istnieć.