Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra Immunologii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
II piętro, pok. 319, 356-363, 346, 345, 344

tel. 52 585-34-73
fax 52 585-60-87

kizimmun@cm.umk.pl

Sekretariat: mgr Justyna Chyżewska, pok. 346