Katedra Immunologii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii

tel. 52 585-34-73
kizimmun@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Immunologii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
II piętro, pok. 319, 356-363, 346, 345, 344

tel. 52 585-34-73
fax 52 585-60-87

kizimmun@cm.umk.pl

Sekretariat: mgr Justyna Chyżewska, pok. 346