Katedra Biofarmacji

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-00
biofarmacja@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Biofarmacji

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
I piętro, pokój 124

tel. 52 585-39-00
fax 52 585-38-04

Sekretariat: mgr inż. Beata Kochanek, tel. 52 585-39-00