Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Biofarmacji

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
I piętro, pokój 124

tel. 52 585-39-00
fax 52 585-38-04

Sekretariat: mgr inż. Beata Kochanek, tel. 52 585-39-00