Katedra i Zakład Bromatologii

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585 3916
gbazylak@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Bromatologii

prof. dr hab. n. farm. Bazylak Grzegorz
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. farm.
Grzegorz Bazylak

Profil dydaktyczny:

 • wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Bromatologia” (farmacja apteczna, IV r.)
 • wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Bromatologia” (kosmetologia, II r.)
 • wykłady fakultatywne (farmacja apteczna, IV i V r.; kosmetologia II r.)
 • seminarium magisterskie i pracownia magisterska (farmacja apteczna V r.; kosmetologia, V r.)
 • w katedrze działa od 2004 r. Studenckie Koło Naukowe Bromatologii (opiekun: Prof. dr hab. Grzegorz Bazylak)

Aktualna tematyka badawcza:

 • interakcje leków z natywnymi i genetycznie modyfikowanymi składnikami żywności,
 • czystość enancjomeryczna jako kryterium jakości leków, nutraceutyków i farmakoterapeutycznych składników żywności,
 • mikro- i nanosensory do skriningowego oznaczania pozostałości leków i hormonów w żywności,
 • charakterystyka właściwości naturalnych i syntetycznych materiałów nanokrystalicznych i polimerów,
 • infekcje bakteryjne i wirusowe w etiologii otyłości u człowieka,
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywności biofunkcjonalnej i nutreokosmetyków z fitokomórek macierzystych,
 • analiza metabolomiczna i proteomiczna w badaniach farmaceutycznych, biomedycznych i żywieniowych.

Katedra i Zakład Bromatologii CM UMK uczestniczyła w latach 2004-2013 w pracach międzynarodowych sieci tematycznych: chemii żywności InterFoodNet, chemii supramolekularnej Global Supramolecular Network, spektroskopii biomolekularnej EU-NMR, a także była zaproszona do realizacji Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości POL-HEALTH.