Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Chemii Leków

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego, parter, pok. 10, 12, 14, 15, 18

tel. 52 585-35-32, 52 585-35-33, 52 585-34-84
fax 52 585-35-29

Sekretariat: mgr inż. Natalia Pikosz, parter, pok. 18, tel. 52 585-35-32