Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-03