Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego, I piętro, pok. 124, 124a

tel. 52 585-38-03
fax 52 585-38-04

Sekretariat: mgr inż. Beata Kochanek, pok. 124, tel. 52 585-38-03