Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego, I piętro, pok. 124, 124a

tel. 52 585-38-03
fax 52 585-38-04

Sekretariat: mgr inż. Beata Kochanek, pok. 124, tel. 52 585-38-03