Katedra Chemii Organicznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Informacje dla studentów


ĆWICZENIA LABORATORYJNE

SEMESTR ZIMOWY – PLAN ĆWICZEŃ (247 KB)

preparaty:

 1. chlorek t-butylu (111 KB)
 2. kwas sulfanilowy (111 KB)
 3. p-toluenosulfonian sodu (110 KB)
 4. d4-nitroacetanilid (200 KB)
 5. racemiczny 1,1’-bi-2-naftol (188 KB)
 6. cyklopentanon (183 KB)

SEMESTR LETNI – PLAN ĆWICZEŃ (418 KB)

preparaty:

 1. acetanilid (105 KB)
 2. benzoesan metylu (110 KB)
 3. diazoaminobenzen (112 KB)
 4. kwas 4-nitrobenzoesowy (293 KB)
 5. kwas benzoesowy (110 KB)
 6. octan metylu (115 KB)
 7. oranż 2-naftolowy (185 KB)

LITERATURA PODSTAWOWA:

 1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2005
 2. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom I-II”, PWN, Warszawa 2009
 3. Przemysław Mastalerz „Chemia organiczna”, WCh, Wrocław 2002
 4. Gotfryd Kupryszewski, Maria Sobocińska, Rita Walczyna „Podstawy preparatyki organicznej związków chemicznych”, WG, Gdańsk 1998
 5. Artur I. Vogel „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 2006
 6. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008
 7. H. Hart, L.E. Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007
 2. Mirosław Dziankowski „Pracownia preparatyki organicznej”, WSiP, Warszawa 1994
 3. J. Bojarski “Chemia Organiczna”, Kraków 2003, Wyd. UJ.