Katedra Chemii Organicznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Chemii Organicznej

p.o. Kierownika - prof. dr hab. Bożena Modzelewska-Banachiewicz

dr Łukasz Fijałkowski
dr Tomasz Kosmalski
prof. dr hab. Bożena Modzelewska-Banachiewicz
dr hab. Alicja Nowaczyk, prof. UMK
dr Renata Paprocka
mgr inż. Małgorzata Redka
dr hab. Renata Studzińska, prof. UMK