Katedra i Zakład Chemii Organicznej - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

p.o. Kierownika - prof. dr hab. Bożena Modzelewska-Banachiewicz

mgr Łukasz Fijałkowski
dr Tomasz Kosmalski
prof. dr hab. Bożena Modzelewska-Banachiewicz
dr hab. Alicja Nowaczyk
dr Renata Paprocka
mgr inż. Małgorzata Redka
dr Renata Studzińska