Katedra Propedeutyki Medycyny i Profilaktyki Zakażeń

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel. 52 585-39-30

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Propedeutyki Medycyny i Profilaktyki Zakażeń

dr hab. n. med. Aleksander Deptuła
p.o. kierownika Katedry: dr hab. n. med. Aleksander Deptuła

Zadania dydaktyczne:

Katedra Propedeutyki Medycyny realizuje przedmiot „Propedeutyka medycyny klinicznej” na Wydziale Farmaceutycznym (kierunek: analityka medyczna, V rok studiów).

Cele kształcenia:

  • Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami opieki medycznej w naszym kraju.
  • Szkicowanie zasad profilaktyki i metod wczesnego wykrywania tych chorób, które są głównymi przyczynami zgonów w Polsce (choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, wypadki).
  • Zaznajomienie studentów z wybranymi problemami medycyny płodowej (np. operacje wewnątrzmaciczne) oraz medycyny rozwojowej i geriatrii.
  • Propagowanie poglądów naukowych na medycynę niekonwencjonalną.
  • Poznanie nowych chorób zakaźnych, w tym HIV, chorób prionowych i innych chorób wirusowych.