Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel. 52 585-39-30

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny

dr n. med. Aleksander Deptuła
p.o. kierownika Katedry i Zakładu: dr n. med. Aleksander Deptuła

Zadania dydaktyczne:

Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny realizuje przedmiot „Propedeutyka medycyny klinicznej” na Wydziale Farmaceutycznym (kierunek: analityka medyczna, V rok studiów).

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami opieki medycznej w naszym kraju. Szkicowanie zasad profilaktyki i metod wczesnego wykrywania tych chorób, które są głównymi przyczynami zgonów w Polsce (choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, wypadki). Zaznajomienie studentów z wybranymi problemami medycyny płodowej (np. operacje wewnątrzmaciczne) oraz medycyny rozwojowej i geriatrii. Propagowanie poglądów naukowych na medycynę niekonwencjonalną. Poznanie nowych chorób zakaźnych, w tym HIV, chorób prionowych i innych chorób wirusowych.