Katedra Propedeutyki Medycyny i Profilaktyki Zakażeń - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Propedeutyki Medycyny i Profilaktyki Zakażeń

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel. 52 585-39-30

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Propedeutyki Medycyny i Profilaktyki Zakażeń

p.o. Kierownika - dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK

dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK
dr Piotr Korbal
lek. Łukasz Malinowski