Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel. 52 585-39-30

zdjęcie nagłówkowe

Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny

p.o. Kierownika - dr Aleksander Deptuła

dr Aleksander Deptuła
dr Piotr Korbal