Katedra Toksykologii i Bromatologii

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-42
kiztoks@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Toksykologii i Bromatologii

dr hab. n. farm. inż. Marcin Koba
p. o. kierownika Katedry: dr hab. n. farm. inż. Marcin Koba, prof. UMK

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • metabolomika
 • oznaczanie substancji leczniczych w płynach biologicznych
 • oznaczanie biomarkerów i ich zastosowanie w diagnostyce chorób nowotworowych, narażeniu na działanie substancji kancerogennych, toksycznych
 • oznaczanie profili środków uzależniających w próbkach biologicznych, środowiskowych
 • mechanizmy działania leków, modelowanie molekularne, ilościowe zależności struktura-aktywność – QSAR, ilościowe zależności struktura-retencja – QSRR
 • opracowanie, walidacja i optymalizacja metod analitycznych

Potencjalne kierunki badań:

 • immobilizacja biomolekuł i makromolekuł na nośnikach
 • badanie oddziaływania biomolekuł z ksenobiotykami
 • oznaczanie metabolitów ksenobiotyków
 • badanie właściwości powierzchniowych biopolimerów

Działalność dydaktyczna:

 • wykłady i ćwiczenia z toksykologii (IV rok, kierunek farmacja)
 • wykłady i ćwiczenia z toksykologii (V rok, kierunek analityka medyczna)
 • wykłady i ćwiczenia z toksykologii kosmetyku (II rok, kierunek kosmetologia – II stopień)
 • seminarium magisterskie i pracownia magisterska (V rok, kierunek farmacja, analityka medyczna)
 • fakultety z zakresu toksykologii dla kierunków farmacja, analityka medyczna, kosmetologia