Katedra Toksykologii i Bromatologii

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-42
ktoksbrom@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Toksykologii i Bromatologii

Kierownik - dr hab. Marcin Koba, prof. UMK

dr Marcin Gackowski
dr hab. Marcin Koba, prof. UMK
dr Piotr Kośliński
mgr Robert Pluskota
dr Anna Przybylska
dr Beata Sperkowska