Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zaliczenie I, II roku studiów doktoranckich

Aby uzyskać zaliczenie I, II roku studiów doktoranckich należy do dnia 20 września 2017 r. złożyć następujące dokumenty:

 1. uzupełniony indeks doktoranta (zgodnie z ramowym planem studiów doktoranckich),
 2. sprawozdanie z pracy naukowej podpisane przez opiekuna i doktoranta, obejmujące:
  • opis postępów nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
  • wykaz publikacji,
  • udział w konferencjach,
  • inne osiągnięcia naukowe,
 3. kopię karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych (wygenerowaną z systemu UFI).