Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Zaliczenie I, II, III roku studiów doktoranckich

Aby uzyskać zaliczenie I, II, III roku studiów doktoranckich należy do dnia 20 września 2018 r. złożyć następujące dokumenty:

 1. uzupełniony indeks doktoranta (zgodnie z ramowym planem studiów doktoranckich),
 2. sprawozdanie z pracy naukowej podpisane przez opiekuna i doktoranta, obejmujące:
  • opis postępów nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
  • wykaz publikacji,
  • udział w konferencjach,
  • inne osiągnięcia naukowe,
 3. kopię karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych (wygenerowaną z systemu UFI).