Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Stypendium Ministra

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia przyznawane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1051).

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2018/2019 >>>