Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendium Ministra

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia przyznawane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1051).

Informacje dotyczące stypendiów ministra oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra