Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-45
kizbiochkl@cm.umk.pl

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej

Katedra Biochemii Klinicznej

kierownik dr hab. n. med. Marek Foksiński

 

W skład Katedry Biochemii Klinicznej wchodzą:

 • Zakład Biochemii Klinicznej
  kierownik: dr hab. n. med. Marek Foksiński
 • Zakład Enzymologii
  kierownik: dr hab. n. med. Karol Białkowski, prof. UMK
 • Pracownia Metabolomiki i Markerów Nowotworowych
  kierownik: dr hab. n. med. Daniel Gackowski

 

Tematyka badawcza:

W Katedrze Biochemii Klinicznej prowadzone są badania nad znaczeniem wolnych rodników tlenowych (WRT) głównie w rozwoju i patogenezie chorób nowotworowych i układu krążenia. Głównie badania koncentrują się na:

 • ocenie zmian aktywności enzymów antyoksydacyjnych,
 • ocenie uszkodzeń zasad azotowych w komórkowym DNA,
 • analizie witamin o znaczeniu antyoksydacyjnym,
 • analizie produktów reperacji DNA.

W badaniach stosujemy metody: chromatografię gazową ze spektrometrią masową i selektywnym monitorowaniem jonów (CG/MS-SIM) oraz wysokociśnieniową chromatografię cieczową (HPLC).


Kierunek i profil działania jednostki:

Badania nad molekularną patogenezą nowotworów oraz wykorzystanie metod biologii molekularnej, genomiki i proteomiki dla wczesnego wykrywania, optymalizacji leczenia i rozwoju nowych metod terapii nowotworów złośliwych. Zdolność reperacji oksydacyjnych uszkodzeń DNA jako czynnik predysponujący do nowotworów jelita grubego odbytnicy.
Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego pokarmowego noworodków zwierząt w celu zwiększenia ich przeżywalności i poprawy stanu zdrowotnego Wpływ bioaktywnych składników diety na proliferację i apoptozę w procesie dojrzewania nabłonka jelitowego oraz zewnątrzwydzielniczą funkcję trzustki u nowo narodzonych prosiąt. Rola leptyny i greliny w regulacji dojrzewania przewodu pokarmowego noworodków prosiąt.
Analiza oksydacyjnych uszkodzeń DNA u pacjentów chorych na nowotwory, poddanych chemioterapii; czy oksydacyjne uszkodzenia DNA mogą być markerami oceniającymi skuteczność terapii? Celem pracy jest wyjaśnienie: Czy chemoterapia najczęściej stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi (adriblastyną, cis-platyną, 5-fluorouracylem) związana jest ze stresem oksydacyjnym i oksydacyjnymi uszkodzeniami DNA? Czy badane parametry określające oksydacyjne uszkodzenia DNA mogą być biomarkerami prognozujących remisje/progresje choroby nowotworowej?
Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystywania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego. Ustalenie związku pomiędzy spożywaniem surowców uznanych za specjalizację produkcyjną polskiego rolnictwa, przygotowanych w procesach pozwalających na uzyskanie wartościowego i bezpiecznego produktu.