Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-45
kizbiochkl@cm.umk.pl

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej

Wyposażenie aparaturowe

Nasze laboratorium jest w posiadaniu:

  • chromatografu gazowego z kwadrupolowym detektorem spektrometrii masowej (GC/MS) firmy Agilent;
  • chromatografu cieczowego z tandemową detekcją mas (UPLC/MS/MS) Quattro Premier XE;
  • zestawu do chromatografii dwuwymiarowej z tandemową detekcją mas – Xevo TQ-S/ACQUITY UPL 2D/APGC firmy Waters;
  • zestawów do HPLC firmy Gynkotek i Dionex wraz z detektorami UV, elektrochemicznym i fluorometrycznym;
  • termocyklerów: LightCycler 480II firmy Roche Diagnostics (aparat dedykowany do RT–qPCR) oraz Mastercycler Nexus firmy Eppendorf.

Posiadamy również aparaty do izolacji kwasów nukleinowych: MagNA Pure LC Instrument firmy Roche oraz MagCore Extractor firmy RBCBioscience oraz  inny sprzęt niezbędny do preparatyki kwasów nukleinowych z tkanek oraz określenia ich jakości (wirówki, liofilizatory SpeedVac”, spektrofotometry, elektroforezery, aparat do cyfrowej archiwizacji żeli). Dysponujemy zestawem znakowanych stabilnymi izotopami zmodyfikowanych zasad azotowych. Posiadamy także odpowiednie zaplecze do prowadzenia hodowli linii komórkowych (komory laminarne, inkubatory).