Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-45
kizbiochkl@cm.umk.pl

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej

Wyposażenie aparaturowe

Katedra jest w posiadaniu chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym (GC/MS) firmy Hewlett Packard model 5890, aparatów do HPLC firmy Gynkotek i Dionex wraz z detektorami UV, elektrochemicznym i fluorometrycznym. Jesteśmy również zaopatrzeni w sprzęt niezbędny do preparatyki DNA z tkanek oraz 8-oksoG i 8-oksodG z moczu (wirówki, liofilizator „spid vac”). Dysponujemy zestawem znakowanych stabilnymi izotopami oksydacyjnie zmodyfikowanych zasad azotowych i 8-oksodG.