Katedra Biochemii Klinicznej - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-45
kizbiochkl@cm.umk.pl

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej

Katedra Biochemii Klinicznej

Kierownik - dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

dr hab. Karol Białkowski, prof. UMK
dr hab. Tomasz Dziaman, prof. UMK
dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK
dr Jolanta Guz
dr Marek Jurgowiak
dr Martyna Modrzejewska
prof. dr hab. Ryszard Oliński
dr hab. Rafał Różalski, prof. UMK
mgr inż. Sonia Schmidt-Kozłowska
dr hab. Agnieszka Siomek-Górecka, prof. UMK
dr Marta Starczak
dr Anna Szpila
dr Ewelina Zarakowska