Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-45
kizbiochkl@cm.umk.pl

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej

Katedra Biochemii Klinicznej

Kierownik - dr hab. Marek Foksiński

dr hab. Karol Białkowski, prof. UMK
dr Tomasz Dziaman
dr hab. Marek Foksiński
dr hab. Daniel Gackowski
dr Jolanta Guz
dr Marek Jurgowiak
prof. dr hab. Ryszard Oliński
dr hab. Rafał Różalski
mgr inż. Sonia Schmidt-Kozłowska
dr hab. Agnieszka Siomek-Górecka
dr Anna Szpila
dr Ewelina Zarakowska